Objectbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer ’s avonds en ’s nachts. Ook overdag is professioneel toezicht op onder andere bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen noodzakelijk. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd. Om uw (bedrijfs-)pand dag en nacht optimaal te beveiligen biedt Sentry professionele objectbeveiligingsdiensten aan. Proactief en met een hoog serviceniveau ontzorgen wij bedrijven, overheden, financiële instellingen, industriële complexen en logistieke organisaties in geheel Nederland. In samenwerking met gemeente en politie zijn onze medewerkers in staat onveilige situaties en onregelmatigheden tijdig te signaleren en hierop actief in te grijpen.

Opgeleide objecbeveiligers

Sentry beschikt over goed opgeleide objectbeveiligers die niet alleen zorg dragen voor de beveiliging van het object, maar tevens weten wat er moet gebeuren als zich een onveilige situatie voordoet. Omdat ieder object anders is en vraagt om een specifieke benadering wordt elke objectbeveiliger getraind voor het object waarop ze werken. Zo heeft Sentry voor de beveiliging van zorginstellingen gespecialiseerde zorgbeveiligers in dienst. Ook levert Sentry goed getrainde winkelsurveillanten. Sentry bespreekt graag met u de mogelijkheden voor een op maat gemaakte training van objectbeveiligers die perfect aansluit op uw specifieke behoefte.