Toezicht in de wijk

Voor iedereen is het belangrijk om zich thuis veilig te voelen. Om je veilig, vertrouwd en welkom te voelen in de wijk waarin je woont. Elke wijk kent zo zijn specifieke problematiek waar rekening mee moet worden gehouden. Sentry kent deze problematiek en weet wat werkt. Problematiek die kan gaan om parkeerhandhaving, jongerenoverlast, hot spot benadering, wijktoezicht, overlast op winkelgebieden en ga zo maar door. Door onze kennis en ervaring weten we wat belangrijk is. 

Een passend beleid

De vraag naar meer blauw op straat blijft maar toenemen. Naast de toename van deze vraag is de focus van de politie op de bestrijding van criminaliteit ook steeds meer in opkomst. Deze twee elementen samen zorgen voor handhavingstekort bij gemeenten. Sentry kan helpen bij dit voorkomende probleem. Door ruime ervaring in de branche hebben wij goede methodieken ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Door middel van een passend advies worden de juiste mensen ingezet. Surveillance door de inzet van toezichthouders of handhavers: voor elke wijk een passend beleid. 

Een leefbare wijk

Kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke elementen bij Sentry. We willen dan ook graag dat uw buurt of wijk zo leefbaar en aangenaam mogelijk is. Het gevoel van veiligheid onder bewoners en het bestrijden van overlast zijn hierin belangrijke factoren. Er zijn zoveel verschillende problematieken die dit gevoel sterk kunnen wegnemen bij de inwoners. Overlast door een groep jongeren, schreeuwende ruzie tussen de buren en verloederingen of spanningen in de wijk kunnen een onveilig gevoel overbrengen. Dit onveilige gevoel heeft natuurlijk ook negatieve invloed op de leefbaarheid. Iets wat niemand in de omgeving van zijn of haar huis wenst. 

De juiste benadering

Sentry zorgt voor de juiste benadering of aanpak voor elk probleem. Door het zien van de kenmerken in de specifieke wijk, weten we welke aanpak passend is. Door in gesprek te gaan weten we wat er speelt en wat er nodig is. De nauwe samenwerking met gemeente en politie zorgt onder andere voor het juiste beleid.

Wat biedt sentry aan?

Sentry biedt voor elke buurt de juist surveillance. Alles voor een veilige en leefbare wijk voor u, uw buren en verdere inwoners. Dat is waar ons team van ervaren medewerkers voor waken.