Sentry for securtiy heeft als doel het gevoel van veiligheid onder wijkbewoners te vergroten